ዳንኬራ ህግደፍ ብመስዎእቲ ዕሸላት !ISAYAS IS BAD & EVIL, AND HIS FOLLOWERS ARE WORST!

ሎሚ ዕለት 11/29/2020  ኣብዚ ስዓታ እዚ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ዲቅ ዝበለ ጏይላን ዳንኬራን እርከቡ ከም ኩሉ ሳዕ ብዋጋ ዕሸላት :: እቲ ሓቂን ባይታን ከም ዝሕብሮ ዘሎ ግን ; እዚ ኣቲናዮ ዘለና ኩናት ኣብ ቀረባ ጊዜ ዘይውዳእን ዘይምልከተናን ኩናት እዩ :: ክርኤ ዝቐነየ ትዕዝብቲታት ከኣ ኤርትራውያን ብቐጻሊ ናብ ሳዋ : ግፋን  : ስደትን እዩ ትርፉ ::ንዓና ንኤርትራውያን  ድማ ኣብ መወዳእታ ዘይቡሉ ኩናት ከይሸመና ዓቢ ስግኣት’ዩ ዘሎ ፥፥ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብሕዋሓት ዝግበር ዘሎ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ድማ ብቅጽበት ደው ክብል እንዳ ጻዋዕና ብተርሪር ድማ ንኽኑኖ ::

እዞም ጥሪት ኢሰያስ ዝኹኑ ክፋል ሕብረተሰብና  ድማ ከምቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝደንከርዎ ሕጂ ድማ ኣብ ጎደናታት ሲያትል ብዘሕዝን ኣገባብ ንኹናት ይጽንብልዎ ይርከቡ ኣለው :: ኩሉ ሳዕ ብሂወት ዕሸለት ጎይላ !!!

ኢሰያስ ኩፉእ ሰብ ዕላማን ኣረሜን እዩ ፤ ደገፍቱ ግን ካብኡ ዝባኣሱ  እዮም !

ሰናይ ሰንበት

More pictures go to photo gallery
ሎሚ ጥሪት ህግደፍ ኣብ ኮሚኒቲ ሰንተር እናዳተ አኻኸቡ
ጥሪት ህግደፍ ኣብ ኮሚኒቲ ሰንተር መኻይኖም እንዳሸለሙ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s