ኣብ መንጎ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያንን ክልል መንግስቲ ትግራይ ዝክህሉ ዝግብኦ መስርሕ ቃልሲ

– ኣብ ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራ ማእከል ዝገበረ መትከላዊ ስምምዕ
– ኣብ መንጎጎ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ግዝአተ ሕጊ ዝነገሳ ሃገረ ኣብ ምምስራት በቲ ሓደ መዳይ ሰላምን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ዝዕቅብ መትከላት ተመርኮሰ ዝግበር ንናይ ሓባር ረብሓ ዝዓለመ ስራሕ
– ኣብ ሞንጎ ክልተ ድክታተራት ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢትዮፕያ ኢሰያስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ዘይቅዱስ ምሕዝነት ሰላምን ርግኣትን ፈጢርዎ ዘሎ ጂኦ ፖለቲካዊ ኩነት ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ኤርትራውያን ምስ ደለይቲ ፍትሒ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ተመሓዚዩ ንዓመጽቲ ክምክት ስትራተጊካዊ ረብሓታት ክልቲኡ ህዝብታት ዘውሕስ ኢልና ስለንኣምን
– ምትሕግጋዝ ብነጻ ድልየት ክልቲኡ ኣካላት ኮይኑ መደባትን ውጥናትን ኣብ ምትግባር ምትሕግ ጋዝ ድኣምበር ምትእትታው ብዘየፍቅድ ኣገባብ ክትግበር
– መጻኢ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላምን ምርግጋእን ዕብያት ብዘውሕስ መገዲ ባይታ ዘጣጥሑ ትግባረ ስራሓት ምርግጋጽ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s